Polityka prywatności & Cookies

Informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz plików cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Standard Lokalu

Sufity - pokój, przedpokój, kuchnia

Tynki gipsowe maszynowe, jednokrotnie malowane farbą emulsyjną (do końcowego wykończenia we własnym zakresie Kupującego) oraz okładzina z płyt GK na skośnej połaci dachowej (w przypadku lokali dwupoziomowych).

Ściany wewnętrzne

Murowane z bloczków silikatowych – wg projektu wykonawczego. Tynki gipsowe, maszynowe, jednokrotnie malowane farbą emulsyjną (do końcowego wykończenia we własnym zakresie Kupującego)

Posadzki

Szlichta cementowa zbrojona (zbrojenie rozproszone) dylatowana obwodowo. (Warstwa wykończeniowa wraz z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym w pomieszczeniach mokrych do wykonania indywidualnie przez Kupującego.)

Okna, drzwi balkonowe

Stolarka okienna wraz z drzwiami balkonowymi drewniana, szklenie szkłem zespolonym, bezbarwnym, zgodnie z projektem wykonawczym. W każdym pomieszczeniu mieszkalnym, co najmniej jedno skrzydło rozwierno – uchylne, w przypadku okien dwu- skrzydłowych jedno skrzydło tylko rozwierne, drugie rozwierno – uchylne. Nawiewniki okienne zgodnie z projektem wykonawczym i obowiązującymi normami.

Drzwi wejściowe

Drzwi wejściowe do mieszkań antywłamaniowe klasy C, o odporności pożarowej EI 30, wyposażone w zamek i łańcuch z wizjerem.

Parapety podokienne

Miejsca przygotowane do montażu parapetów (zakup i montaż parapetów do wykonania indywidualnie przez Kupującego).

Drzwi wewnętrzne

Otwory w ścianach wewnętrznych przygotowane do montażu ościeżnic i drzwi (zakup i montaż indywidualnie przez Kupującego).

Łazienki i wc

Ściany tynkowane tynkiem cementowo – wapiennym kat. III (na ostro), bez malowania (do zaimpregnowania środkiem przeciwwilgociowym oraz wykończenia we własnym zakresie przez Kupującego). Sufit: tynk cementowo – wapienny kat. III, bez malowania (do wykończenia we własnym zakresie przez Kupującego). Obudowy rur kanalizacyjnych prowadzonych natynkowo do wykonania we własnym zakresie przez Kupującego. Zakup i montaż urządzeń sanitarnych i armatury we własnym zakresie Kupującego.

Instalacje sanitarne

Wentylacja mechaniczna wywiewna. Instalacja wodociągowa - piony i poziomy rozprowadzające wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej z rur z tworzywa PP / Alupex prowadzone w ścianach i warstwach podłogowych, podejścia do odbiorników sanitarnych przewidzianych w projekcie wykonawczym, zabezpieczone korkami bez białego montażu, urządzeń i armatury. Pomiar wody ciepłej, zimnej – liczniki zlokalizowane poza mieszkaniem w szafkach instalacyjnych zlokalizowanych na klatkach schodowych lub korytarzach. Kanalizacja sanitarna z rur PVC na połączenia kielichowe (bez białego montażu, biały montaż we własnym zakresie przez Kupującego). Obudow y rur kanalizacyjnych prowadzonych natynkowo do wykonania we własnym zakresie przez Kupującego. Instalacja centralnego ogrzewania rozdzielaczowa z rur z tworzyw sztucznych w osłonach antydyfuzyjnych rozprowadzone w warstwach posadzkowych. W przedpokoju rozdzielacz przystosowany do sterowania grzejnikami za pomocą instalacji "inteligentnego domu". Grzejniki w pokojach i kuchniach – stalowe płytowe białe, w łazienkach grzejniki drabinkowe, miejsca montażu grzejników zgodnie z projektem wykonawczym, wszystkie grzejniki wyposażone w głowice termostatyczne. Pomiar zużycia ciepła – liczniki ciepła zlokalizowane w szafkach instalacyjnych na klatce schodowej lub korytarzach.

Instalacje elektryczne

Lokale mieszkalne zasilane trójfazowo. Instalacja elektryczna podtynkowa bezpuszkowa z zabezpieczeniem różnicowoprądowym zakończona gniazdami, wypustami oświetleniowymi i wypustami do rolet (bez opraw oświetleniowych), przygotowana do opomiarowania przez dostawcę energii. Trójfazowe zasilanie kuchenki elektrycznej zakończone puszką natynkową z listwą zaciskową (dostawa i montaż kuchenki elektrycznej we własnym zakresie Kupującego). Osprzęt standardowy PCV zgodnie z obowiązującymi normami; ilość gniazdek i wyłączników oświetleniowych oraz ich lokalizacja wg. projektu wykonawczego. Montaż licznika energetycznego w miejscach do tego przeznaczonych - po odbiorze lokalu i podpisaniu przez Klienta indywidualnej umowy z dostawcą energii. Instalacja TV naziemnej. Panel wideo z funkcją dzwonka zlokalizowany w przedpokoju, instalacja wideodomofonowa IP  – jedno urządzenie w mieszkaniu do łączności z wejściami do klatek schodowych. Instalacja telefoniczna, telewizyjna, internet – przewody doprowadzone w rurach instalacyjnych do telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej, jedno gniazdo RTV/SAT oraz jedno gniazdo LAN na lokal, podłączenie na podstawie odrębnej umowy z operatorem zawartej przez Kupującego.